nldede

Tom (5 jaar)

Het is nu ruim een jaar geleden dat je bij ons geweest bent in Goutum en dat we af en toe telefonisch of per e-mail contact hadden. We hebben je adviezen opgevolgd en met Tom af en toe oefeningen gedaan. De frequentie van de oefeningen is langzaam afgenomen. De frequentie hebben we ook laten afhangen van het hoe het met het praten van Tom ging.

Het praten is veel beter geworden. Hij kan nu bijvoorbeeld ‘s avonds aan tafel een verhaal vertellen over wat hij op school meegemaakt heeft. Vorig jaar lukte hem dat nog nauwelijks dan wel met grote moeite. De verbetering komt niet alleen omdat zijn woordenschat groter is geworden maar het aantal blokkades dat hij voelt aankomen en daarom stopt met praten is ook flink afgenomen.

Soms voelt hij een blokkade aankomen, stopt dan met praten en zegt dan dat hij niet meer weet wat hij wilde zeggen. Af en toe praat hij met herhalingen. Maar zoals ik al eerder schreef is het vergeleken met een jaar geleden een wereld van verschil.

Een teken dat het beter gaat is dat hij een maand geleden zelf aangaf dat hij niet meer stotterde. Dat dat overigens iets te optimistisch is blijkt uit een voorval van vandaag. Hij voelde weer zo’n blokkade komen, stopte en zei dat hij niet meer wist wat hij wilde zeggen. Hij zei toen uit zijn eigen dat hij op dat moment wel stotterde. Ik heb hem voorgesteld weer eens jouw oefeningen te doen waar hij mee instemde.

Ondanks dat van vandaag geloof ik sterk dat het praten steeds beter zal gaan. Zoals ik hiervoor al aangaf ging het praten steeds beter. Ik ben er van overtuigd dat dit goede resultaat het gevolg is van de door jou geïntroduceerde Hausdörfer therapie.

Zonder deze therapie was het met het praten van Tom steeds minder geworden. Ik merkte dat proces bij Tom al voordat ik jou benaderde. Dat was overigens de reden dat ik jou benaderde, ik zag dat het steeds verder verslechterde. Omdat ik zelf stotter kon ik dat snel en scherp waarnemen. Annelies viel het in mindere mate op en ook pas nadat ik haar er op gewezen had. Met haar ervaringen nu is zij ook van mening dat de Hausdörfer-therapie tot dit goede resultaat geleid heeft. Natuurlijk moeten we er op de juiste manier scherp op blijven, maar ik ga er vanuit dat we (met relatief geringe inspanning!) op de goede weg zijn.

Als je bij jonge kinderen hoort aankomen dat het kind daadwerkelijk gaat stotteren en dat gevoelen steeds sterker wordt, is het verstandig de klankoefeningen van Hausdorfer spelenderwijs met het kind te doen. Er kan dan mogelijk voor het kind een hoop ellende voorkomen worden. Probleem is dat de ouders of onderwijzers het tijdig moeten horen aankomen en aan de bel moeten trekken. Mijn ervaring is dat het onderwijzend personeel het pas in een laat stadium begint op te vallen. Bij Tom (zit nu in groep 4) is het nog geen enkele onderwijzer opgevallen. Het wordt denk ik vaak gezien als enkele haperingen (zoals vaker voorkomt op die leeftijd) waar een kind wel over heen komt. Naast het tijdig signaleren moet de betreffende hulpverlening of belangenvereniging ook op een adequate wijze reageren en adviseren. Uit een ontvangen mail van je van circa een half jaar geleden begreep ik echter dat de houding van de landelijke belangenvereniging voor stotteraars ten opzichte van de Hausdörfer-therapie helaas niet positief is.

Ik ben het van harte met je eens dat het een goede zaak zou zijn als de Hausdörfer-therapie meer bekendheid zou krijgen en meer ingeburgerd zou raken.
Zoals je zelf al eens hebt aangegeven is het probleem dat je de gevestigde instellingen niet of nauwelijks kunt overtuigen van de werking van de therapie. Heb je al eens een wetenschappelijke instelling voor logopedie (universiteit van Nijmegen?) benaderd met de vraag of naar deze therapie geen wetenschappelijk (promotie) onderzoek gedaan zou kunnen worden. Bijvoorbeeld een vergelijkende onderzoek naar de resultaten van deze therapie bij kinderen op jonge leeftijd (5-8 jaar) waarbij beginnend stotteren geconstateerd wordt. Vergelijk een groep van kinderen waarbij de huidige visie wordt toegepast: voorlopig op zijn beloop laten met een groep kinderen waaraan de Hausdörfer therapie wordt gegeven. Toets en vergelijk de resultaten van beide groepen na een paar 1, 3 en 5 jaar. Onderbouw je verzoek met voorbeelden uit je praktijk waarbij de therapie goed gewerkt heeft (kinderen en volwassenen).

Ik hoop dat je nog veel succes hebt met de Hausdörfer-therapie en wens je een geslaagde 2e lustrum-bijeenkomst.

Jan

 

Toen onze zoon Tom vijf jaar was, begon het mij steeds meer op te vallen dat zijn praten niet vloeiend ging (veel herhalingen, haperingen en vermijdingen). Dat het mij wel opviel en dat het mijn vrouw in veel mindere mate opviel is niet verbazingwekkend. Immers zelf stotter ik al vanaf begin lagere school zodat ik mijzelf wel als een “ervaringsdeskundige” kan beschouwen.

Een logopediste adviseerde ons er voorlopig niets aan te doen en Tom er niet op te wijzen dat zijn praten niet vloeiend gaat. Het komt nog al eens voor dat het stotteren op jeugdige leeftijd vanzelf overgaat. Dit advies hebben we opgevolgd. Het stotteren werd echter niet minder maar nam juist toe. Steeds meer herhalingen, haperingen en vermijdingen. Het werd zo erg dat ik, ruim een jaar nadat we de logopediste bezocht hadden, op internet op zoek ging naar andere dan de voor mij bekende therapieën. Daar ben ik op de Hausdörfer methode gestoten. Na het lezen van de informatie heb ik met Jan Heuvel contact opgenomen en hebben we een afspraak gemaakt. Op basis van de uitleg, doorgenomen oefenstof en aanvullende informatie die we toen ontvangen hebben, zijn we met Tom spelenderwijs aan de slag gegaan.
Eigenlijk is het principe heel eenvoudig: verleg de aandacht van je spreken naar het luisteren en sturen van je klanken. Al na een paar weken merkten we dat het praten van Tom sterk verbeterde. De oefeningen hebben we een paar maanden volgehouden waarna het spreken van Tom vrijwel zonder herhalingen, haperingen en vermijdingen verliep. De oefeningen hebben we toen langzaam afgebouwd.
Tom zit nu in de tweede klas van de middelbare school. Het praten gaat goed, hij stottert niet. In al die jaren heeft hij één keer  aangegeven haperingen te voelen en heb ik een paar keer gedacht, dit gaat niet vloeiend.

 

 

 

 

Inschrijven

Wil je gratis 24 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?

 

Lees hier de ervaringen van een willekeurige cursist:

Hallo beste lezers, mijn eerste ervaringen zijn heel goed. Ik heb hiervoor ook de ….-therapie gedaan. Het mooie en goede van deze cursus vind ik dat je niet alleen een methode leert maar juist dieper op het probleem in gaat, zoals de angsten die je in al die jaren opgebouwd hebt.