nldede

Stottertherapeut

stottertherapeutOp zoek naar een stottertherapeut kom je meestal als eerste terecht bij een traditionele, reguliere therapeut. Je begint met logopedie en als dit niet helpt, ga je naar een stottertherapeut of Stottercentrum. Je gaat er van uit dat deze zijn gespecialiseerd in stotteren. Als dit ook niet helpt, zijn er inmiddels vele jaren verstreken en ga je verder zoeken. Pas dan kom je in aanraking met de vernieuwende, revolutionaire stottertherapieën die in de loop der jaren zijn ontstaan naast de klassieke logopedie en stottertherapie. De Hausdörfer-therapie is voor vrijwel iedereen de laatste stottertherapie die je volgt…

Waar moet een stottertherapeut aan voldoen?

Elke stottertherapeut werkt vanuit zijn/haar eigen visie op stotteren. De visies en de daaruit volgende werkwijzen lopen sterk uiteen. Er is geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat de ene therapie beter werkt dan de andere. Wel zijn er grote verschillen in therapieduur en resultaten.

Stottertherapie van het Hausdörfer-instituut

Het Hausdörfer-instituut werkt vanuit de visie dat iedereen die stottert al vloeiend oftewel natuurlijk kan spreken. Wie stottert, heeft zichzelf – meestal van jongs af aan – gevoed met de zelfsuggestie niet vloeiend te kunnen spreken en/of bepaalde woorden niet te kunnen zeggen (vaak is dit de eigen naam). Hierdoor bouw je, al voordat je spreekt, spreekangst en spreekspanning op. Dat betekent dat je niet aan jouw spreken moeten werken, maar aan de spreekangst en -spanning die ontstaat voordat je spreekt. In de Hausdörfer-therapie leer je het vertrouwen in jouw eigen ‘kunnen’ weer op te bouwen zodat deze angsten en spanningen verdwijnen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere therapieën werkt de Hausdörfer-therapie dus niet aan het spreken en er wordt geen gebruik gemaakt van ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen of andere technieken, die op het (vloeiende) spreken en/of het accepteren van stotteren zijn gericht.

Therapeut voor natuurlijk spreken

Om dit te bereiken, is het van essentieel belang dat de therapeut zich goed kan invoelen in het gevoelsleven van iemand, die vele jaren volgens een irrationeel gedachtepatroon (dat in de traditionele therapieën alleen maar werd versterkt) heeft geprobeerd te spreken en daardoor ernstig beschadigd is geraakt. Dit leer je in geen enkele opleiding en dat zal waarschijnlijk ook in de toekomst zo blijven. Daarom wordt de Hausdörfer-therapie uitsluitend gegeven door ervaringsdeskundigen, mensen, die zowel het stotteren als ook de weg naar natuurlijk spreken uit eigen ervaring kennen.

My Fieldset
 1. Anmeldebestimmungen
  1. 1. Anmeldevorgang
   • Die Anmeldung für eine vollständige Therapie wird mit dem Eingang des korrekt und vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars verbindlich. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge des Einganges vergeben.
    Nach Eingang des Anmeldeformulars erhalten Sie umgehend per E-mail eine Anmeldebestätigung und eine Übersicht der Therapiekosten.
    Die Teilnahmebestätigung zusammen mit einer Rechnung und die notwendigen Informationen gehen den Teilnehmern ca. zwei Wochen vor Beginn der Therapie per Post zu.
    Bei ungenügender Teilnehmerzahl oder wenn besondere Umstände solches veranlassen sollten, behält sich das Hausdörfer-Institut Für Natürliches Sprechen das Recht vor, eine Therapie zu annullieren. Im Falle des Nicht-Stattfindens eines Kurses, berechtigt die bereits gezahlte Therapiegebühr an einem der nächsten Therapien teilzunehmen. Bereits bezahlte Therapiegebühren werden nur dann zurückerstattet wenn die Therapie nicht stattfindet.
  2. 2. Abmeldung und Ummeldung
   1. Abmeldungen und Ummeldungen haben grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Als Eingang gilt das Datum des Poststempels bzw. Fax/E-Mail.
    Das Hausdörfer-Institut behält sich vor, Forderungen der Hotels bei Absage bzw. Ummelden nach dem Meldeschluss an die Teilnehmer weiterzugeben.
    Nichterscheinen zum Therapie ohne vorherige schriftliche Abmeldung gilt nicht als Rücktritt von der Therapie. In diesem Fall erhebt das Hausdörfer-institut die volle Therapiegebühr.
    Wenn ein Therapieteilnehmer aus unvorhergesehenen Gründen nicht an einem Kurs teilnehmen kann und dies innerhalb von drei Wochen vor Kursbeginn mitteilt, bleibt die Anmeldung für einen der nächsten Kurse gültig, ohne dass zusätzliche Gebühren oder andere Kosten fällig werden. In allen anderen Fällen werden folgende Ausfallgebühren berechnet:
     - Rücktritt 20 Tage bis 10 Tage vor Therapiebeginn: 10% der Therapiegebühr;
     - Rücktritt 9 Tage bis 5 Tage vor Therapiebeginn: 40 % der Therapiegebühr;
     - Rücktritt 4 Tage bis 2 Tage vor Therapiebeginn: 60% der Therapiegebühr;
     - Rücktritt am Tag vor Therapiebeginn: 80% der Therapiegebühr;
     - Unentschuldigtes Fernbleiben/Absage erst nach Beginn: Therapiegebühr in voller Höhe.
  3. 3. Krankheit
   1. Kann ein Teilnehmer aufgrund von Krankheit oder Verletzung nicht an der Therapie teilnehmen, so kann nach Vorlage eines Attests die Ausfallgebühr erlassen werden.
  4. 4. Therapiegebühren
   1. Es gelten die in den Detail-Ausschreiben aufgeführten Preise. Diese werden vor Anfang der Therapie schriftlich oder per E-mail kundgegeben. Nicht inbegriffen:
     - Reisekosten;
     - Kosten für Verplegung und Unterkunft, soweit im der detaillierten Ausschreibung nichts anderes vermerkt ist.
    Das Hausdörfer-Institut Für Natürliches Sprechen behält sich eine Änderung entsprechend der Preisentwicklung ausdrücklich vor.
    Der Rechnungsbetrag muss innerhalb 4 Wochen nach Rechnungsdatum auf dem Konto von dem Hausdörfer-Institut Für Natürliches Sprechen gutgeschrieben werden. Bei Nichteingang des Rechnungsbetrages bis zum Fälligkeitstag, werden zusätzlich pro angefangenem Säumnismonat 5% der fälligen Teilnehmergebühren auf Jahrbasis in Rechnung gestellt.
    Eine Fristzahlung des Rechnungsbetrag ist nach Absprache mit dem Sekretariat des Hausdörfer-Instituts möglich.
    Der Kursteilnehmer ist allein für die fristgerechte Zahlung der Teilnehmergebühren verantwortlich, insbesondere auch bei Änderung der Rechnungs- und Postadresse oder wenn die Zahlung durch die Krankenkasse oder den Arbeitgeber erfolgen soll. Kommt der Kursteilnehmer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, werden ihm mögliche Inkasso- oder andere Kosten, die gerichtlich oder außergerichtlich zur Eintreibung der Teilnehmergebühren entstehen können, in Rechnung gebracht.
  5. 5. Verpflegung/Unterkunft
   1. In den Detailunterlagen wird auf die Verpflegungs- und Unterkunftsmöglichkeiten hingewiesen.
  6. 6. Datenschutz
   1. Die Kontaktdaten der Teilnehmer werden zur besseren Kommunikation (Bildung von Fahrgemeinschaften, Telefon- und E-mailverkehr etc.) an die anderen Teilnehmer und Ausbilder des jeweiligen Therapie weitergeleitet. Wer diese Weitergabe nicht wünscht, kreuzt auf dem Anmeldeformular den entsprechenden Ausschluss an.
  7. 7. Allgemeine Konditionen
   1. Das Hausdörfer-Institut Für Natürliches Sprechen ist nicht verantwortlich für möglichen Schaden an Personen oder deren persönlichem Besitz.
  8. (valid email required)
 

 

Inschrijven

Wil je gratis 24 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?

 

Lees hier de ervaringen van een willekeurige cursist:

Hallo allemaal, ik zit nu in het tweede weekend van de basiscursus. Vorige week kwam ik met super veel zenuwen naar de cursus. Ik wist niet precies wat ik ervan moest verwachten. Toen na het voorstellen, het ijs gebroken was, voelde ik me al een klein beetje meer ontspannen.