nldede

Welkom ouders

Ouders van een kind dat stottert, willen graag helpen maar ze weten vaak niet hoe. Vaak krijgen ouders tegenstrijdige adviezen. Het advies om zo spoedig mogelijk hulp te zoeken, staat misschien wel haaks op de intuïtie van ouders: wordt daarmee niet het probleem te veel benadrukt? Misschien ga je al naar een therapeut en heb je twijfels gekregen omdat je geen vooruitgang ziet.

Het ligt voor de hand dat het bewust worden van een probleem of van spraak niet bevorderlijk is voor het natuurlijke spreekproces. De spraak is immers een autonome functie. Lees meer hierover in het artikel “Rationele aanpak helpt” (PDF), geschreven voor ouders en begeleiders van een kind dat stottert. Niets doen en afwachten is echter ook geen optie omdat je daarmee niet kunt voorkomen dat het beginnende stotteren zich gaat ontwikkelen. Zo kom je voor een dilemma te staan.

Het Hausdörfer-instituut heeft een adviespakket ontwikkeld waarmee dit dilemma kan worden doorbroken. Ouders kunnen op een natuurlijke en efficiënte wijze de natuurlijke spraak bij hun kind weer in goede banen leiden. Het adviespakket bestaat uit twee readers en een gesprek via telefoon, Skype of FaceTime waarin het e.e.a. wordt toegelicht.

Het lezen van de beide readers heeft meestal al een geruststellend effect en daarmee een positieve invloed op het (spreken van) kind. Ouders worden immers bevestigd in het feit dat hun kind al een natuurlijke spreker is en dat niets mis is met bijv. de hersenen, genen, spraakmotoriek of ademhaling. Daarnaast krijgen zij inzicht in de bron, waaruit het stotteren ontspringt en concrete tips en adviezen, waarmee zij meteen aan de slag kunnen. Ervaringsberichten en van ouders, die er in zijn geslaagd de natuurlijke spraak bij hun kind weer in goede banen te leiden, geven een enorme stimulans. Uit onze ervaringen blijkt dat dit proces zich in de regel bij jonge kinderen (van 2 tot 4 a 5 jaar) al binnen enkele dagen tot enkele weken kan voltrekken. Je voelt dus al snel dat het goed zit!

Lees voor meer informatie ook het artikel Help, mijn kind stottert!

Ga naar Therapiemogelijkheden voor de meest geschikte therapie.

Het adviespakket voor ouders wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 


    Lees hieronder de ervaringen van een willekeurige cursist…

    Ik heb in het verleden een aantal logopedielessen gevolgd. Daarna heb ik twee keer de cursus …. gevolgd waarna je nog dieper terugvalt in je negatieve denkcyclus.