nldede

Welkom ouders

Als jouw kind stottert, wil je graag helpen maar je weet niet hoe. Vaak krijg je tegenstrijdige adviezen. Het advies om zo spoedig mogelijk hulp te zoeken, staat misschien wel haaks op jouw intuïtie: wordt daarmee het probleem niet extra benadrukt? Misschien gaat het kind al naar een therapeut en ga je twijfelen omdat je geen vooruitgang ziet.

De spraak is een autonome functie. Daarom is de bewustwording van (een probleem met) spraak niet bevorderlijk voor het natuurlijke spreekproces.  Lees meer hierover in het artikel “Rationele aanpak helpt” (PDF), geschreven voor ouders en begeleiders van een kind dat stottert. Niets doen en afwachten is echter ook geen optie omdat je daarmee niet met zekerheid kunt voorkomen dat het beginnende stotteren zich gaat ontwikkelen. Zo kom je voor een dilemma te staan.

Het Hausdörfer-instituut heeft een adviespakket ontwikkeld waarmee dit dilemma wordt opgelost. Ouders kunnen op een natuurlijke en efficiënte wijze de natuurlijke spraak bij hun kind weer in goede banen leiden. Het adviespakket bestaat uit twee readers en een gesprek via telefoon, Skype of FaceTime waarin het e.e.a. wordt toegelicht.

Het lezen van de beide readers heeft meestal al een geruststellend effect en daarmee een positieve invloed op het (spreken van) kind. Je krijgt immers een bevestiging van het feit dat jouw kind natuurlijk kan spreken en dat niets mis is met bijv. de hersenen, genen, spraakmotoriek of ademhaling. Je krijgt inzicht in de bron, waaruit het stotteren ontspringt en je ontvangt concrete tips en adviezen, waarmee je meteen aan de slag kunt. Ervaringsberichten en van ouders, die er in zijn geslaagd de natuurlijke spraak bij hun kind weer in goede banen te leiden, geven je een extra stimulans. Uit onze ervaringen blijkt dat jonge kinderen (van 2 tot 4 a 5 jaar) in de regel al binnen enkele dagen tot enkele weken weer natuurlijk gaan spreken. Je voelt dus al snel dat het goed zit! Maak gebruik van ons adviespakket want je kunt daarmee jezelf en jouw kind een hoop ellende besparen!

Lees voor meer informatie ook het artikel Help, mijn kind stottert!

Ga naar Therapiemogelijkheden voor de meest geschikte therapie.

Het adviespakket voor ouders wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

 


    Lees hieronder de ervaringen van een willekeurige cursist…

    Ik stotter sinds ik 4 jaar oud was, ik heb logopedie gevolgd en dat hielp een klein beetje. Naarmate ik ouder werd kreeg ik steeds meer last van het stotteren, ik begon woorden te vermijden en te zwijgen van het spreken.