nldede

De Methode

De Hausdörfer-therapie gaat er van uit dat stotteren niet wordt veroorzaakt door een lichamelijk gebrek of disfunctioneren. Stotteren wordt gezien als het onbewust, onhandig aansturen van de spraak door angst en/of spanning bij het spreken. Het wordt in stand gehouden en versterkt door een irrationele opvatting van spraak, die iedereen heeft. De therapie is erop gericht de spraak op een natuurlijke wijze aan te sturen en het wegnemen van spreekspanning. Hierdoor wordt het vertrouwen in het spreken hersteld. In tegenstelling tot andere therapieën, wordt geen aandacht gegeven aan de ademhaling bij het spreken. Dit is immers een autonome functie waar we ons dus maar beter niet bewust van kunnen worden. Ook het vormen van mondstanden verdient geen aandacht, omdat iedere stotteraar deze al feilloos vormt als het spreken goed gaat.

Iedereen kan vloeiend spreken
Vrijwel ieder mens kan al vanaf de geboorte (vloeiende) spraakgeluiden produceren. Omdat onze natuurlijke spraak niets anders is dan het vormen van dit ongevormde spraakgeluid tot verstaanbare stemklanken, kan ieder weldenkend mens natuurlijk spreken (ook diegene die zijn/haar leven lang heeft gestotterd).

Een stotteraar kan vloeiend zingen
Bij iemand die stottert, is van jongs af aan de overtuiging gegroeid dat hij/zij niet vloeiend kan spreken. Hierin heeft de sensitieve aard van iemand die stottert een belangrijke rol gespeeld. De overtuiging “niet vloeiend te kunnen spreken” leidt tot angst en spanning bij het spreken. Dit noemen we “spreekspanning”. Bij zingen ervaren de meeste stotteraars deze spanning niet, omdat zij weten dat ze dit (vloeiend) kunnen. Daarbij blijven ze immers altijd hun aandacht op het stemgeluid richten en dit is natuurlijk, ook bij het spreken. Omdat er geen “zingspanning” kan ontstaan, kunnen zij altijd alle mogelijke stemklanken blijven produceren en vormen. Het is een belangrijke aanwijzing dat het verminderen van spanning bij het spreken van groot belang is voor het verminderen van het stotteren.

Als een stotteraar alleen is, stottert hij/zij niet of veel minder
Een tweede aanwijzing, dat het verminderen van spreekspanning van groot belang is, schuilt in het feit dat iemand die stottert in de regel niet stottert als hij/zij zeker weet dat niemand hem/haar kan horen en hij/zij dus best mag stotteren. Hij/zij voelt zich dan vol vertrouwen bij het spreken en dit geeft rust. Deze noemen wij ‘spreekrust’.

Verander je doel
Als stotteraar vind je het belangrijk om in alle spreeksituaties niet of zo weinig mogelijk te stotteren. Je bent de hele dag bezig met het verbergen ervan en je voor te bereiden op spreeksituaties die gaan komen. In de Hausdörfer-therapie leer je op een natuurlijke manier met spreken om te gaan. Het doel is niet om zonder stotters te spreken, maar om je angsten en spanningen bij het spreken te verliezen, zodat je spreekrust ervaart. Het resultaat hiervan is natuurlijk spreken.

Luisteren naar je eigen spraakgeluid geeft vertrouwen in het spreken
Het hoogste doel van de Hausdörfer-therapie is dat je het vertrouwen in jouw spreken terugkrijgt. Het belangrijkste gereedschap hiervoor is het bewust luisteren naar en sturen van je stemgeluid. In de eenvoud van de methode ligt de kracht. In de meeste therapieën wordt aandacht gegeven aan wat je níet goed kunt. De Hausdörfer-therapie geeft juist aandacht aan wat je wél goed kunt en daarmee maak je het KUNNEN groot en sterk.

Het opbouwen van een zekere ongevoeligheid
Het tweede gereedschap voor het verkrijgen van rust en vertrouwen is het opbouwen van een zekere ongevoeligheid met betrekking tot jouw spraak. We noemen dit flegma. In de Hausdörfer-therapie krijg je handvatten aangereikt om dit op te bouwen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door opvallend te klinken, alle spreeksituaties aangaan die op jouw pad komen of  door je niet voor te bereiden. Door het te laten gaan zoals het gaat, door te stotteren of anderszins opvallend te spreken, ontwikkel je een flegmatieke gevoelstoestand op het gebied van spraak.

Vergroten van de ‘ik kán’ gedachte
Het derde gereedschap voor het verkrijgen van de flegmatieke gevoelstoestand is het veranderen van ideeën en/of opvattingen die niet realistisch zijn. Bijv. de gedachte dat je een bepaald woord niet zou kunnen uitspreken, of alle gedachten die een negatief zelfbeeld tot gevolg hebben. Om gedachten op hun juistheid te beoordelen en eventueel te relativeren wordt  in de Hausdôrfer-therapie  gebruik gemaakt van de Rationeel Emotieve Therapie, (RET). Door jouw gedachten te veranderen, kun je een invloed uitoefenen op jouw gevoel en en zodoende meer spreekrust opbouwen.

Je eigen therapeut
Met de Hausdörfer-therapie word je je eigen therapeut; je stuurt jezelf bij door letterlijk te luisteren naar je gevoel. Je voelt je er gelukkiger door en dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen.

Inschrijven

photo_method

Wil je gratis 24 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?

 

Lees hier de ervaringen van een willekeurige cursist:

Ik stotter sinds mijn 3e levensjaar, dus voor zover ik weet mijn hele leven al. In mijn jeugd heb ik veel soorten therapie gevolgd; logopedie, fysiotherapie met ademhalingsoefeningen en yoga om rustiger te worden.