nldede

Voorgeschiedenis

Dit overzicht geeft aan welke therapieën de cursisten van het Hausdörfer-instituut hebben gevolgd voordat zij begonnen aan de Hausdörfer-therapie. De meting is telkens aan het einde van het genoemde jaar verricht over alle cursisten die de jaren voor het genoemde jaartal de Hausdörfer-therapie hebben gevolgd. De uitkomsten zijn aangegeven in procenten.

Therapie 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Logopedie 50 79 57 100 81 54 75 68 66 64 56
Stottertherapie 3 17 10 7 19 31 20 26 16 19 22
Doetinchemse Methode 25 3 16 15 19 18 14 9 11 8 9
Del Ferro 22 34 14 33 23 22 28 16 29 29 22
Academische Ziekenhuizen 3 3 0 4 5 3 0 0 0 0 2
BOMA (Instituut de Pauw) 0 3 5 4 2 1 2 2 3 2 0
Geen therapie 6 10 2 4 2 6 12 12 15 14 24


Komt stotteren in de familie voor? 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Niemand in de familie stottert 37,5 36,9 36,6 37,1 35,7 36,7 36,8 37 37,2 38
Stotteren komt voor bij directe familieleden 40,5 41,1 41,4 41 42,3 41,7 41,7 40,5 40,9 40,7
Stotteren komt voor bij indirecte familieleden 22 22 22 21,9 22,7 22,4 22,7 25,6 26,8 26,7
Vrouw-Man – verhouding 1:3,2 1:3,3 1:3,3 1:3,2 1:3,1 1:2,9 1:3 1:3 1:3,2 1:3,2

 

Inschrijven

 

photo_success

Wil je gratis 24 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?

 

Lees hier de ervaringen van een willekeurige cursist:

Vorig weekend heb ik geleerd klanken te verlengen om ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk meet spreekrust kreeg. In het begin vond ik het een klein beetje apart om mijn flegma te trainen, maar na een tijdje begon ik er wel aan te wennen.