nldede

Hausdörfer-adviespakket

Het adviespakket voor ouders van stotterende kinderen geeft de nodige inzichten in stotteren en natuurlijk spreken. Hiermee kan de ontwikkeling van het beginnende stotteren worden gestopt en het natuurlijke spreken weer in goede banen worden geleid. De rust en het vertrouwen dat bij de ouders ontstaat, hebben een positief effect op het spreken van het kind. Daarnaast krijgen ouders concrete adviezen waarmee zij hun kind kunnen helpen zonder dat het kind bewust wordt van zijn of haar spraak. Vooral dit laatste is van groot belang!

In de adviesreader voor ouders zijn praktische tips en ervaringen van ouders opgenomen, die hun kind succesvol naar natuurlijk spreken hebben begeleid. De reader voor volwassenen is vooral bedoeld als achtergrondinformatie en voor het verkrijgen van de nodige inzichten. In een adviesgesprek via Skype, FaceTime of telefoon zal een ervaren Hausdörfer-therapeut het e.e.a. met jou doornemen, toelichten en voordoen zodat je meteen aan de slag kunt.

Meestal treedt al vanaf de eerste dag een enorme verbetering op in het spreken van het kind. Des te jonger het kind is, des te gemakkelijker het natuurlijke spreken weer in goede banen kan worden geleid. In de meeste gevallen laat het gewenste resultaat niet lang op zich wachten.

Als het kind zes jaar of ouder is, wordt het voor de ouders vaak al wat lastiger om zelf bij te sturen. In dit geval kan het uitgebreide Hausdörfer-adviespakket een uitkomst bieden. Al naar gelang de behoeften en vorderingen kunnen daarna nog enkele telefoon- of Skype-sessies volgen.

Bij een huisbezoek krijgen zowel het kind als de ouders inzicht in het natuurlijke spreken en de bevestiging, dat het kind dit kan. Met behulp van enkele eenvoudige oefeningen neemt het vertrouwen in het spreken snel toe, zowel bij het kind als de ouders. Bij voorkeur zijn beide ouders en eventuele broertjes en/of zusjes hierbij aanwezig.

In overleg met het kind en de ouders kan een huisbezoek eventueel worden gecombineerd met een schoolbezoek, zodat de leerkracht van het kind wordt geïnformeerd en de drempel voor het toepassen van de therapie in de klas wordt verlaagd. Op deze manier streven wij naar een optimale begeleiding van ouders en kind naar ‘natuurlijk spreken’.

Lees hier de ervaringen van ouders.
Lees hier wat de ouders van een stotterend kind ons vragen.

 


    Lees hieronder de ervaringen van een willekeurige cursist…

    Na diverse pogingen om stotter- en spreekangstvrij te worden, uiteindelijk bij Hausdörfer terechtgekomen. De positieve verhalen op hun site en in diverse fora waren voor mij reden genoeg me hierin te verdiepen.