nldede

Hausdörfer en de wetenschap

In de Hausdorfer-therapie werkt vanuit een uniek, circambulerende model. Dat wil zeggen dat de kern van het probleem voortdurend wordt omcirkeld en vanuit meerdere invalshoeken wordt bewerkt. Zo is het boek ‘Door De Nacht Naar Het Licht’ door Oscar Hausdörfer geschreven, zo is de werkwijze in de Hausdörfer-basistherapie en zo gaan cursisten er ook in de praktijk mee aan de slag. Dit maakt de therapie zo effectief dat er nauwelijks nog aan het gewenste doel voorbij kan worden gestreefd.

Een onderdeel van het circambulerende model is het klankrekken (prolonged-speech). Uit Australisch onderzoek (Onslow, Costa, Andrews, Harrison, & Packman, 1996) is gebleken dat deze factor alleen in sommige gevallen al kan leiden tot het reduceren of zelfs uitblijven van stotters. Uit meerdere meta-analyses naar de effectiviteit van stottertherapie blijkt bovendien dat deze behandelmethode betere resultaten levert dan andere therapieën die spreektechnieken gebruiken (Andrews, Guitar, & Howie, 1980; Bothe, Davidow, Bramlett, & Ingham, 2006). Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het gemeten effect voornamelijk is gebaseerd op een meetmethode die in feite nog niets zegt over de ernst van het probleem op dat moment, namelijk het aantal stottertjes per minuut.

Daarnaast is er veel aandacht voor de invloed van spanning op het stotteren. Uit – onder andere Nederlands – onderzoek blijkt dat stotteraars vaak gespannen zijn in sociale situaties (Iverach, Menzies, O’Brian, Packman & Onslow, 2011, Kraaimaat, Vanryckeghem & Van Dam-Baggen, 2002). Zelfs in die mate dat veel volwassen stotteraars gediagnosticeerd zouden kunnen worden met een sociale angststoornis (Stein, Baird & Walker, 1996). De geëigende behandelmethode voor mensen die last hebben van sociale spanning is cognitieve gedragstherapie (Chambless & Gillis, 1993) en dat is wat wij in de praktijk ook toepassen. Hoewel de toevoeging van deze behandeling aan stottertherapie vrij nieuw is, zijn de eerste resultaten veelbelovend (Koc, 2010, Reddy, Sharma & Shivashankar, 2010).

Ook interessant is dat er bij stotteraars verminderde activiteit in de auditieve cortex is gevonden, wat aansluit bij Hausdörfer’s idee dat PDS geen (of verminderd) contact hebben met hun stemgeluid. Wanneer stotteraars vloeiend spreken door bijvoorbeeld choral speech, dan is die activiteit in de auditieve cortex weer ‘normaal’, overeenkomend met Hausdörfer’s idee dat je dan anders luistert naar je stemgeluid (buiten natuurlijk het psychologische effect) (Braun et al., 1997, (Brown et al., 2005).

Een recent gepubliceerd artikel (Van de Vorst & Gracco, 2019, SAMI-model PDF) laat zien dat de huidige visie van logopedisten en stottertherapeuten op stotteren feitelijk onjuist is. Er is namelijk geen enkele aanwijzing voor de bewering dat een coördinatieprobleem tussen spiertjes, die moeten samenwerken om spraak te produceren, een oorzaak is van stotteren. Door dit fabeltje als vaststaand feit te presenteren, worden het kind en de ouders a.h.w. geprogrammeerd op ‘altijd blijven stotteren’. Dat deze bewering een uitstekende dienst bewijst aan therapeuten die niet kunnen helpen staat buiten kijf, maar kinderen en hun ouders die deze boodschap van een therapeut te horen krijgen, houden er in de regel een klein traumaatje aan over.

Het knappe aan het werk van Oscar Hausdörfer is dat hij deze elementen al in 1905 had opgenomen in zijn benadering, ver voor dat er onderzoek naar was gedaan. Specifiek interessant daarbij is dat hij een heldere blik heeft op de manier waarop de verschillende elementen samenspelen. De meeste hedendaagse wetenschappelijke resultaten wijzen uit dat de therapie, die verschillende behandelwijzen integreert, de meeste kans van slagen heeft (Blomgren, 2010). Hausdörfer heeft wat ons betreft de methode bedacht die dat op de meest elegante en inzichtelijke manier doet. Het is bovendien de enige therapie die vlekkeloos past in het door Van de Vorst & Gracco beschreven SAMI-model. Dit laat zien dat de benadering volgens Hausdörfer zo langzaamaan wordt ‘herontdekt’ en dit belooft veel moois voor de toekomst!

 

 

Inschrijven

Wil je gratis 24 tips voor natuurlijk spreken ontvangen?

 

Lees hier de ervaringen van een willekeurige cursist:

Een paar maanden terug ben ik op internet gaan kijken wat er voor therapieën er zijn tegen het stotteren. Al vrij snel kwam ik bij de Hausdörfer therapie, waar ik nadat ik de ervaringen gelezen had super enthousiast over was!